Giới thiệu khuyến mãi kubet

Hồ sơ khuyến mãi

Thời gian khuyến mãi: 00:00:00 ngày 24/05/2023 – 23:59:59 ngày 30/05/2023

Đối tượng

Tất cả thành viên của kubet

Nội dung khuyến mãi

Chương 1: Hộ tống

Trong thời gian khuyến mãi, hội viên đặt cược vào nhà thi đấu xổ số tích lũy có hiệu lực trong ngày là có thể căn cứ vào tình huống lãi lỗ mà xin “Tiền màu tương ứng”, cao nhất một ngày là 28,8 nghìn chờ anh lấy!

Chương 2: Ký tặng tốt

Trong thời gian khuyến mãi, thành viên cũng có thể nhận được tiền thưởng sau khi kết thúc khuyến mãi dựa trên số ngày đặt cược và ký kết hàng ngày của nhà thi đấu xổ số, lên đến 388k!

Ghi chú: Chỉ thống kê thành viên nhấp vào nút [Yêu cầu khuyến mãi ưu đãi] trong ngày, tiền thưởng được gửi theo số tiền thưởng cao nhất mà thành viên có thể nhận được.

Quy tắc khuyến mãi

Khuyến mãi : Trong thời gian khuyến mãi, hội viên đặt cược hội trường xổ số tích lũy có hiệu lực đặt cược ≥3000k trong ngày có thể căn cứ vào lợi nhuận và thiệt hại yêu cầu “tiền thưởng tương ứng”, hệ thống sẽ phát tiền thưởng đến trung tâm phúc lợi hội viên trước 24:00 ngày sau khi đăng ký, yêu cầu hội viên tự nhận bằng tay (thời hạn nhận có hiệu lực là 7 ngày, quá hạn không làm bổ sung, tiền thưởng một ngày<1k sẽ không phát).

Ví dụ: Hội viên A, ngày 24 tháng 5 hội trường xổ số tích lũy có hiệu lực đặt cược 2.000.000, hơn nữa lỗ 5.000.000 K, xin ưu đãi khuyến mãi, ngày hôm sau lỗ trả lại tiền màu cao nhất là 58.88K.

nhà cái tặng tiền miễn phí

Khuyến mãi : Hội viên cũng có thể căn cứ vào số ngày đặt cược hàng ngày của hội trường xổ số và số ngày ký tặng để nhận được tiền thưởng sau khi kết thúc khuyến mãi, 5/7 ngày ký kết để nhận được số tiền thưởng thấp nhất trong thời gian đó làm tiêu chuẩn phát thưởng, sau khi kết thúc khuyến mãi hệ thống sẽ gửi tiền thưởng cao nhất có thể nhận được đến trung tâm phúc lợi trong vòng 24 giờ cho hội viên ký đến số ngày được chỉ định, Mời hội viên tự nhận bằng tay (thời hạn nhận có hiệu lực là 7 ngày, quá thời hạn không làm bổ sung).

Ví dụ: Hội viên B, trong thời gian khuyến mãi 5 lần đặt cược có hiệu lực trong một ngày là 2000k, 2 lần đặt cược có hiệu lực trong một ngày là 2000k, ký đến 7 ngày, hệ thống sẽ phát tiền thưởng cao nhất mà hội viên có thể nhận được trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khuyến mãi [ký đến tiền thưởng 288k].

Khuyến mãi 1 và Khuyến mãi 2] trong [Màu “Vận may liên tục] không chia sẻ, cả hai đều đáp ứng khi nhận được tiền thưởng cao hơn, tiền thưởng khuyến mãi không chia sẻ với các khuyến mãi khác.

nhà cái tặng tiền trải nghiệm

Trò chơi không tham gia chương trình khuyến mãi này.

Mỗi người dùng cần đáp ứng: mỗi số điện thoại di động, email, địa chỉ IP, cùng thẻ ngân hàng, cùng máy tính chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản kubet, nếu xét duyệt phát hiện có hành vi vi phạm hoặc chênh lệch, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khấu trừ cổ tức và lợi nhuận phát sinh từ xét duyệt vô thời hạn;

Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, kubet bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về chương trình khuyến mãi này.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *