Mô tả sự kiện Sự kiện này bắt đầu từ 00:00 ngày 01/05/2023 và kết thúc vào 23:59 ngày 31/05/2023. Trong thời gian diễn ra...