Nhằm tri ân và tưởng thưởng cho sự ủng hộ lâu dài của các thành viên, TA88 đã tung ra chương trình thưởng tiền gửi...