Một thành công rất lớn của đội ngũ TA88 là việc xây dựng một hệ sinh thái người chơi vô cùng hiện đại và hợp...