Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, K8 đã nhanh chóng đạt được uy tín cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ...